Miksi kamppailemme

Valtameret ja niiden asukkaat tekevät kuolemaa, liikakalastuksen ja elinympäristöjen tuhoamisen vuoksi.

Salakalastajat hyödyntävät armotta merielämän suojelualueita ja laiton, raportoimaton sekä sääntelemätön kalastus jatkuu kenenkään huomaamatta avomerellä, kaukana julkisuuden kantamattomissa. Kansainvälisten lakien ja sopimusten tarkoituksena on suojella merten elämää ja sen elinympäristöjä, mutta niiden valvominen saattaa olla vaikeaa johtuen mm. poliittisen tahdon puutteesta, riittämättömistä talousresursseista tai toimintavaltuuksia hämärtävistä, yli kansallisten aluevesien tapahtuvasta toiminnasta. Missä tahansa lainvalvonnallinen tyhjiö sijaitseekaan, on Sea Shepherdin tehtävänä täyttää tuo aukko.

Jos emme pysäytä valtameriemme tuhoutumista, alkavat merten ekosysteemit luhistua. Ja kun tarpeeksi moni niistä luhistuu, niin valtameret kuolevat. Ja jos valtameret kuolevat, yhteiskunnat tulevat luhistumaan ja me kaikki kuolemme.”

– Paul Watson

Miksi kamppailemme

Laiton, raportoimaton sekä sääntelemätön kalastus.

Laiton, raportoimaton sekä sääntelemätön kalastus on maailmanlaajuinen ongelma, joka uhkaa merten ekosysteemien hyvinvoinnin lisäksi rannikkojen ammattikalastajien toimeentuloa. Pyyntimääriä ja sivusaalissääntöjä noudattavat lailliset ammattikalastajat joutuvat jo nyt kilpailemaan keskenään yhä harvemmiksi käyvistä kaloista, minkä lisäksi arviolta 15-40% koko maailman vuotuisesta kalasaaliista kalastetaan laittomasti. Ongelma on erityisen paha kehittyvien maiden kohdalla, joiden voimavarat eivät usein riitä kalastuslakien valvomiseen. Tästä syystä Sea Shepherd työskentelee juuri sellaisten valtioiden kuten Meksikon ja Gabonin kanssa, jotta pystyisimme tekemään työtä jolla on todellinen vaikutus valtamertemme tulevaisuuden kannalta.

”Sea Shepherd Global on kansainvälinen salakalastuksen vastainen organisaatio, joka on sitoutunut toimimaan kansainvälisen lain puitteissa valvoakseen kansainvälisiä suojelusopimuksia, sitoutuen täysin väkivallattomien toimintamuotojen käyttöön.”

– Paul Watson

Loading...
Miksi kamppailemme

Merinisäkkäiden teurastus.

Sea Shepherd on käyttänyt suoran toiminnan taktiikoita valaiden salakalastajien pysäyttämiseksi ympäri maailmaa jo vuodesta 1979 lähtien. Kansainvälinen pyyntikielto asetettiin voimaan vuonna 1986, kun teollinen valaanpyynti oli ajanut valaat miltei sukupuuttoon. Jotkin maat ovat kuitenkin kieltäytyneet noudattamasta sopimusta. Norja ja Islanti jatkavat teollista valaanpyyntiä, ja Färsaarilla tapetaan yhä pallopäävalaita sekä muita aluevesien kautta kulkevia valaita. Japanilaiset lähettävät jokaisena eteläisen pallonpuoliskon kesänä laivastonsa aina Etelämeren Valaidensuojelualueelle asti, teurastaakseen satoja valaita. Japanilaiset kutsuvat toimintaa ”tieteelliseksi tutkimukseksi”, vaikka Valaanpyyntikomissio IWC, YK:n Kansainvälinen tuomioistuin ja Australian liittovaltion tuomioistuin ovat nimenneet sen pelkäksi tekosyyksi. Ensimmäisestä Antarktiksen matkastaan vuodesta 2002 lähtien, ovat Sea Shepherdin Etelämeren Valaidensuojelun suoran toiminnan kampanjat pelastaneet yli 6000 valasta teurastukselta. Sea Shepherd on myös vastustanut hylkeiden tappamista Kanadassa vuodesta 1978 lähtien. Vaikka hyljetuotteiden tuominen USA:aan ja EU: hun on kiellettyä, Kanadassa nuijitaan yhä vuosittain tuhansia hylkeenpoikasia kuoliaaksi.

”Japani on julistanut sodan valaita vastaan Etelämerellä. Asiaa koskevien sopimusten allekirjoittajamaat eivät ole tehneet asialle puhumisen lisäksi yhtään mitään. Yksikään muu järjestö Sea Shepherdin lisäksi ei tee asialle mitään.”

– Kapteeni Alex Cornelissen

Loading...
Merijäte

Meriin päätyvä jäte tukahduttaa valtameremme, aiheuttaen tuhoisia seurauksia meriekosysteemeille ympäri maailman. Kulutustavaran kuten muovipullojen ja -pillien, alumiinitölkkien, ilmapallojen, muovikassien ja savukkeensytyttimien lisäksi merestä löytyy mereen pudonneita tai sinne jätettyjä kalastusvälineitä kuten siimaa, verkkoja, köysiä, koukkuja ja poijuja. Merijäte on vaarallista kaikelle elämälle merissä, mukaan lukien linnut, hait, kilpikonnat ja merinisäkkäät. Jäte aiheuttaa vammoja tai tappaa hukkumisen, sotkeutumisen ja nälkään nääntymisen muodossa. Se aiheuttaa myös vakavan terveysriskin ihmisille, sillä merieläinten syömä mikromuovi kerää itseensä ihmisten valmistamia myrkkyjä kuten PCB:tä, DDT:tä, BPA:ata ja elohopeaa. Nämä myrkyt rikastuvat kulkiessaan ylöspäin ravintoketjussa, mikä onkin yksi hyvä syy lisää lopettaa kalan syöminen kokonaan.

öljy platformi
Miksi kamppailemme

Syvänmeren öljynporaus ja öljyonnettomuudet.


Syvänmeren öljynporausoperaatioiden onnettomuudet, putkien halkeamiset ja vuodot ovat aiheuttaneet joitakin meidän aikamme suurimpia ympäristöonnettomuuksia, vahingoittaen merieläimiä ja rannikkoseutujen elinkeinoja. Vuonna 2014 Sea Shepherd ryhtyi yhteistyöhön Ocean Alliancen kanssa, tutkiakseen vuonna 2010 Meksikonlahdella tapahtuneen Deepwater Horizon- öljynporausonnettomuuden pitkäaikaisvaikutuksia. Estääkseen uuden samanlaisen meriämme uhkaavan onnettomuuden mahdollisuuden, oli Sea Shepherd onnistuneesti mukana estämässä BP:etä perustamasta uutta syvänmeren öljynporausoperaatiota Ison Australian Mutkan koskemattomille vesialueille.

Seuraavaksi

Toimintatapamme

Lue lisää
TOIMI MERTEN PUOLESTA!

Tarvitsemme apuasi.